Komkommers en trostomaten …

3x komkommer …

1 x trostomaten…..

Om jaarrond te kunnen telen worden er 3 komkommerteelten per jaar opgezet in 2 afdelingen en in een derde afdeling worden 2 komkommerteelten en 1 teelt herfst tomaten geteeld per jaar.

         

Voordelen zijn een betere kwaliteit, een lagere ziektedruk, een betere benutting van de wkk en een betere benutting van de arbeidsbezetting. Daarnaast bieden meerdere teelten meer afwisseling in werkzaamheden.

De komkommers worden in januari geplant en zijn na 4 weken in productie. De oogstperiode van deze teelt verloopt van eind februari t/m  eind oktober, afhankelijk van de prijsvorming.

Om snel een biologische evenwicht te krijgen worden vroegtijdig natuurlijke vijanden uitgezet tegen plagen als trips, witte vlieg en spint.

Gedurende de productieperiode vinden dagelijks productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentrum van Kompany.

Regelmatig worden de komkommers ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers.


Tomaten in het najaar …

Dit is een korte teelt. Planten half september en oogsten in november en december. Voor de bestuiving van de bloemetjes worden hommels ingezet.

         

De keuringen vinden plaats door keurmeesters van AQS, een onafhankelijke keuringsinstantie, en het KCB, een landelijk opererende objectieve keuringsinstelling.

Los hiervan vinden steekproefsgewijze keuringen plaats door de NVWA (nederlands voedsel en waren autoriteiten). Beiden controleren met name ook op het voorkomen van residu.