Wij zijn gecertificeerd voor GLOBALGAP. GLOBALGAP is een initiatief van een aantal grote Europese organisaties binnen de voedsel productie keten. Deze certificering is noodzakelijk om producten te mogen leveren in de handelsketen.

Afnemers kunnen controleren of bedrijven daadwerkelijk gecertificeerd zijn, omdat er een centrale registratie plaats vindt.

Op de naleving van deze regelgeving vinden jaarlijks en tussentijdse controles plaats. Het controleren op overschrijden van residu limieten gebeurt via Kompany en de NVWA.

De belangrijkste doelstellingen van GLOBALGAP zijn onder andere:

  • Het handhaven van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en voedselveiligheid.
  • Minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu en het beschermen van de natuur.
  • Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Het meer doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.
  • Het bevorderen van een verantwoordelijke houding ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

Toevoeging module:
GRASP. van GLOBALG.A.P.. Het is een risico-inventarisatie ten aanzien van de sociale omstandigheden op het  bedrijf. Wanneer een risico-inventarisatie is uitgevoerd kan men een bewijs van compliance ontvangen waarin staat in hoeverre het bedrijf voldoet aan de richtlijnen van GRASP, ook hierin wordt voldaan.