Sinds 1986 zijn wij gespecialiseerd in het telen van komkommers. Later is hier de teelt van trostomaten in de herfst bijgekomen. Een keuze gebaseerd op afwisseling, arbeidsspreiding en energiebesparing.

         

Jaarlijks hebben wij 2x een teelt van komkommers, in het voorjaar en in de zomer. Gedurende de productieperiode van half februari t/m eind augustus vinden regelmatig productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentrum van Kompany.

Regelmatig worden de komkommers ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers. De keuringen vinden plaats door AQS, een objectieve keuringsinstelling, die door onze afzetorganisatie wordt ingeschakeld. Los hiervan vinden steekproefsgewijze keuringen plaats door de AID en de VWA (het distributiecentrum).

De trostomaten worden eind oktober geoogst en afhandelijk van de teelt kan de laatste oogst nog tot in de eerste helft van januari plaatsvinden.