Als modern glastuinbouwbedrijf telen wij bijna het hele jaar door komkommers of tomaten. Dit betekend dat bijna het hele jaar de kas op temperatuur moet zijn. Oftewel een hoog energie verbruik. Daarom is energie besparing noodzakelijk.

De basis voor energie besparing  zijn energiebesparende maatregelen zoals: een energie zuinige kas, dubbel energie scherm, gevel scherm, extra isolerende gevels met policarbonaat, buffertank, rookgascondensor en een wkk-installatie. Verder is ook onze klimaatcomputer uitgerust met diverse energiebesparende regelingen en heeft een koppeling met Meteo Consult die de weer voorspelling aan de computer door geeft, hiermee kunnen er vooraf al bepaalde acties worden ondernomen die bijdragen aan energie besparing.

In 2014 hebben wij een nieuwe kas gebouwd van 3,6 hectare met daarin veel energie besparende maatregelen zoals een dubbel scherm, poly carbonaat gevels en een lucht behandeling systeem voor kas lucht te ontvochtigen met warmte terugwinning.

De doelstelling van de nieuwe kas was 30 % minder energie gebruiken dan traditioneel, hiervoor zijn dan ook aanzienlijke investeringen voor gedaan en dit is medemogelijk gemaakt door een subsidie regeling vanuit ministerie van Economische zaken.

Het warmte terug win systeem is gebruik gemaakt van verschillende natuurkundige factoren zoals het laten condenseren van warme vochtige kas lucht op een koud oppervlak, hiermee komt de warmte uit de kaslucht weer vrij en wordt in het water opgeslagen.